Workshop: Employees Resources Group

v rubrice: Proběhlé akce | 0

Ve středu 30. listopadu se v prostorách pražské pobočky IBM uskutečnilo první neformální setkání členů LGBTI zaměstnaneckých skupin (ERG). Setkání bylo nepřímým navázáním na jeden z workshopů, který se tímto tématem zabýval přímo při Pride Business Foru v srpnu 2016. Diskuse tohoto workshopu se točila kolem dvou základních otázek: “Jak zakládat a udržovat LGBTI zaměstnanecké skupiny v českém prostředí” a “Jak mohou LGBT zaměstnanecké skupiny pomoci v obecné problematice inkluze LGBTI zaměstnanců na pracovišti”.

Cílem tohoto ‘navazujícího’ setkání bylo rozšířit obecnou knowledge base vzájemným nesdílením best practices, zkušeností z rozdílných prostředí specifických zúčastněným firmám, ale i proběhlých a do budoucna plánovaných akcí spojených s problematikou inkluze LGBTI zaměstnanců na pracovišti.

Nepřímým, ale stejně důležitým cílem, bylo navázání kontaktu mezi jednotlivými skupinami různých firem a nastartovat tak aktivnější pravidelnou spolupráci do budoucna.

Fotografie