V souladu se základními principy evropské Charty diverzity vnímáme diverzitu jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Dobrovolné uplatňování principu diverzity znamená přijímání, podporu a další rozvoj talentu jednotlivců.

Spojili jsme proto síly v rámci iniciativy Pride Business Forum, která podpoří zaměstnavatele v zavádění principů LGBTI diverzity a zaměstnance v jejich úsilí o férový přístup zaměstnavatele ke každému bez ohledu na sexuální orientaci a genderové identity a zároveň rozvine veřejnou diskusi na toto téma. Věříme, že aktivní podporou tématu LGBTI diverzity můžeme nejen změnit přetrvávající stereotypní vnímání tohoto tématu, ale zároveň také posílit přístup, který je dobrý pro business i pro jednotlivce/zaměstnance.

Hlásíme se k tomu, že budeme:
  1. Rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a je otevřená všem zaměstnancům bez ohledu na jejich sexuální orientaci a genderové identity. Podporujeme bezpečné prostředí, které umožňuje otevřeně sexuální orientaci a genderovou identitu komunikovat.
  2. Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným čerpat stejné výhody a slaďovat soukromý a pracovní život bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.
  3. Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří LGBTI diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnanců, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.
  4. Aktivně komunikovat téma LGBTI diverzity a inkluze napříč firmou/organizací a v případě, že je to možné, motivovat vznik LGBTI zaměstnaneckých skupin.
  5. Aktivně propagovat zavádění LGBTI diverzity mezi zaměstnavateli, účastnit se aktivit v rámci Prague Business Fora a stimulovat veřejnou diskusi prostřednictvím pravidelných setkávání zaměstnavatelů, výroční konference i dalších způsobů propojujících klíčové strany.
PŘIDEJTE PODPIS SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE POD MEMORANDUM

Pro více informací kontaktujte: info@pridebusinessforum.com

Fotogalerie
« 1 z 5 »