Pride Business Forum je jedinou platformou v Čechách, která vytváří prostor pro mezifiremní diskuzi o LGBT rovnosti na pracovišti.  Iniciativa přináší manažerům a byznys profesionálům ojedinělou příležitost ke sdílení zkušeností v otázkách diverzity ve firemním prostředí. Kromě výroční konference Pride Business Forum organizuje menší tématické workshopy v průběhu roku.

Organizačními sponzory Pride Business Fora jsou společnosti IBM, Hilton a Prague Pride, organizujícím partnerem je organizace Byznys pro společnost, komunikačním partnerem je Ogilvy Public Relations.

 

Diverzita v businessu

Trend, který můžeme pozorovat napříč Evropou, už má výsledky i u nás – progresivní firmy se angažují v programech diverzity, snaží se ladit pracovní a soukromý život svých zaměstnanců, zamýšlejí se nad tím, jak pracovat s věkem lidí, které zaměstnávají. Rozmanité pracovní prostředí je výkonnější, efektivnější a inovativnější. Umožňuje zaměstnavatelům integrovat talenty napříč věkem, pohlavím, rasou či národností. A i diverzita přináší ekonomické benefity: 83 % evropských firem přiznává, že diverzita má pozitivní efekt na byznys. Navíc 79 % Evropanů chce, aby firmy podporovaly diverzitu na pracovišti.
Kromě obecného principu diverzity a jejích nástrojů se firmy orientují i na jednotlivé aspekty diverzity. Například 52 % z nich zavádí diverzitu kvůli zlepšení firemní kultury a řízení lidí. 92 % britských firem, které realizují programy integrující do práce různé znevýhodněné skupiny, uvedly, že se u nich zlepšila reputace a vnímání značky firmy ze strany zákazníků. 63 % z nich také zaznamenaly přímé benefity v organizačním rozvoji, například při získávání zakázek, v důsledku vyšší diverzity v rámci týmů.
Přístup k LGBT je jedním z témat přístupu firem v rámci celkové strategie diverzity. Většina velkých firem dnes již přístup k diverzitě řeší. V České republice však stále převládají témata jako ženy ve vrcholových pozicích, integrace lidí s OZP, věková diverzita a další, ale otázka LGBT na pracovišti je u nás stále na začátku.
Více informací na www.diverzita.cz.